Viktig informasjon

Bestilling av oppdrag

Ta kontakt med Mester Nord via vår kontaktinformasjon.  Vår kontormedarbeider vil besvare dine henvendelser.  Skulle din henvendelse ikke bli besvart av ulike årsaker vil vi kontakte deg så snart som mulig.  Kunder som kontakter Mester Nord skal føle seg trygge på punktlighet og kvalitet. Takstrapporten er oppdragsgivers dokument og vi har taushetsplikt ovenfor våre kunder.  Alle våre kunder må signere under på vår ordrebekreftelse ved befaring.  Dette for at alle forhold i avtalen er kjent for begge parter. 

Bestilling av oppdrag. Illustrasjon.
Befaring. Illustrasjon.

befaring

Boligen trenger ikke være ryddet mer enn at vi kan bevege oss rundt på en grei måte.  Boder som har oppstablet løsøre vil vi ta forbehold i taksten om at rommet ikke er tilstrekkelig besiktiget. Til befaringstidspunktet må adkomst til Krypkjeller og kaldloft være tilgjengelig for inspeksjon. Inspeksjonsluker bør derfor være åpnet på forhånd. Alle rom i boligen blir besiktiget og det legges særlig vekt på våtrom. Utvendige konstruksjoner som yttertak og pipe blir kun besiktiget hvis det er opprettet sikker adkomst. Subsidiært vil disse konstruksjonene bli besiktiget fra marknivå. Ved befaringen ønsker takstmann å jobbe selvstendig. I løpet av befaringstidspunktet avsettes det tid til gjennomgang med eier.    

kontroll av dokumenter

Dokumenter som vil etterspørres er litt ut i fra hvilket oppdrag som blir bestilt.  Men i all hovedsak er det følgende dokumenter som ønskes:

–          Tegninger av boligen
–          Kvittering offentlige avgifter for inneværende år.
–          Forsikringspapirer
–          Festekontrakt (ved festet tomt)
–          Skjøte (ved eiet tomt)
–          Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.
–          Evt tidligere takster
–          Leiekontrakter (ved boliger som har utleid areal)
–          Samsvarserklæring for elektrisk anlegg.

Kontroll av dokumenter. Illustrasjon.
Levering av oppdrag. Illustrasjon.

levering av oppdrag

Overlevering av takstrapport utføres i henhold til avtalt tid.  I all hovedsak vil vi bestrebe med å levere våre rapporter innen 3 virkedager etter avsluttende befaring.  Faktura for våre oppdrag utføres i henhold til opplysninger i ordrebekreftelsen og faste priser, samt faktura utstedes via vårt til enhver tid faktureringsselskap.  Ved utsending av faktura medfører fakturagebyr.  Manglende innbetaling medfører at våre rapporter ikke skal benyttes som juridisk dokument/-produkt i salg- og markedsføring.  

Spørsmål vedrørende oppdrag

Ta kontakt med Mester Nord AS pr telefon 784 11 111, mobil 95 92 57 53 eller pr e-post: post@mesternord.no Takstmann vil besvare dine henvendelser. Skulle din henvendelse ikke bli besvart på grunn av ulike årsaker vil vi ta kontakt med dere så snart som mulig. 

Spørsmål vedrørende levering av oppdrag. Illustrasjon.