Viktig informasjon

Bestilling av oppdrag

Ta kontakt med Mester Nord via vår kontaktinformasjon.  Vår kontormedarbeider vil besvare dine henvendelser.  Skulle din henvendelse ikke bli besvart av ulike årsaker vil vi kontakte deg så snart som mulig.  Kunder som kontakter Mester Nord skal føle seg trygge på punktlighet og kvalitet. Takstrapporten er oppdragsgivers dokument og vi har taushetsplikt ovenfor våre kunder.  Alle våre kunder må signere under på vår ordrebekreftelse ved befaring.  Dette for at alle forhold i avtalen er kjent for begge parter. 

Bestilling av oppdrag. Illustrasjon.
Befaring. Illustrasjon.

befaring

Boligen trenger ikke være ryddet mer enn at vi kan bevege oss rundt på en grei måte. Boder som har
oppstablet løsøre eller overflater dekket av snø/ løv / tunge møbler vil vi ta forbehold i taksten om at
konstruksjon ikke er tilstrekkelig besiktiget. Utvendige konstruksjoner som yttertak og pipe blir kun
besiktiget hvis det er opprettet sikker adkomst. Subsidiært vil disse konstruksjonene bli besiktiget fra
marknivå. Ved befaringen ønsker takstmann å jobbe selvstendig. I løpet av befaringstidspunktet
avsettes det til gjennomgang med eier.

kontroll av dokumenter

Hvis tilgjengelig, finn frem:

 

–          Midlertidig brukstillatelse og/eller godkjente byggemeldinger
–          Tegninger av boligen
–          Kursfortegnelse og/ eller samsvarserklæring for det elektriske anlegget.
–          Resultat fra målinger av radon
–          Kvittering for offentlige avgifter for inneværende år
–          Festekontrakt og festeavgift (ved festetomt)
–          Skjøte (ved eiet tomt)
–          Tilsynsrapporter eller andre dokumenter etter utført kontroll.
–          Skaderapporter eller andre dokumenter etter utført reparasjon.
–          Dokumentasjon etter oppussing/ renovering eller vedlikehold (for eksempel av våtrom,
kjøkken, el- anlegg, vann og avløpsrør el.)

Kontroll av dokumenter. Illustrasjon.

Forbered boligen

Før befaringen er det nødvendig at du forbereder boligen. Hvis den bygningssakkyndige ikke får
tilgang til ulike bygningsdeler, kan det føre til dårligere tilstandsgrad på punkter i rapporten.

Sørg for at det er tilgang til:
–          Kaldloft
–          Krypkjeller
–          Vann og avløpsrør
–          Vegger i rom under terreng
–          Vegger i rom ved siden av bad, vaskerom og dusjrom
–          Tak – Forsøk å tilrettelegge for adkomst. Sett frem stige om mulig. (Gjelder ikke for befaring
av leilighet)
–          Sluk – Det er spesielt viktig at du renser alle sluk

levering av oppdrag

Overlevering av takstrapport utføres i henhold til avtalt tid.  I all hovedsak vil vi bestrebe med å levere våre rapporter innen 3 virkedager etter avsluttende befaring.  Faktura for våre oppdrag utføres i henhold til opplysninger i ordrebekreftelsen og faste priser, samt faktura utstedes via vårt til enhver tid faktureringsselskap.  Ved utsending av faktura medfører fakturagebyr.  Manglende innbetaling medfører at våre rapporter ikke skal benyttes som juridisk dokument/-produkt i salg- og markedsføring.  

Levering av oppdrag. Illustrasjon.
Spørsmål vedrørende levering av oppdrag. Illustrasjon.

Spørsmål vedrørende oppdrag

Ta kontakt med Mester Nord AS pr telefon 784 11 111, mobil 95 92 57 53 eller pr e-post: post@mesternord.no Takstmann vil besvare dine henvendelser. Skulle din henvendelse ikke bli besvart på grunn av ulike årsaker vil vi ta kontakt med dere så snart som mulig.