Viktig informasjon

Bestilling av oppdrag

Ta kontakt med Mester Nord via vår kontaktinformasjon. Vår kontormedarbeider vil besvare dine henvendelser. Skulle din henvendelse ikke bli besvart av ulike årsaker vil vi kontakte deg så snart som mulig. Kunder som kontakter Mester Nord skal følge seg trygge på punktlighet og kvalitet. Takstrapporten er oppdragsgivers dokument og vi har taushetsplikt overfor våre kunder. Oppdragsbekreftelse sendes via mail før befaring og er en bekreftelse på en juridisk oppdragsavtale.

Bestilling av oppdrag. Illustrasjon.
Kontroll av dokumenter. Illustrasjon.

kontroll av dokumenter

Hvis tilgjengelig, finn frem:

–         Midlertidig brukstillatelse og/eller godkjente byggemeldinger

–         Tegninger av boligen

–         Kursfortegnelse og/ eller samsvarserklæring for det elektriske anlegget.

–         Resultat fra målinger av radon

–         Kvittering for offentlige avgifter for inneværende år

–         Festekontrakt og festeavgift (ved festetomt)

–         Skjøte (ved eiet tomt)

–         Tilsynsrapporter eller andre dokumenter etter utført kontroll.

–         Skaderapporter eller andre dokumenter etter utført reparasjon.

–         Dokumentasjon etter oppussing/ renovering eller vedlikehold (for eksempel av våtrom, kjøkken, el- anlegg, vann og avløpsrør el.)

Forbered boligen

Boligen trenger ikke være ryddet mer enn at vi kan bevege oss rundt på en grei måte. Før befaring er det nødvendig at du forbereder boligen. Hvis bygningssakskyndig ikke får tilgang til ulike bygningsdeler, kan det føre til dårligere tilstandsgrad på punktet i rapporten.

Sørg for at det er tilgang til:

–         Kaldloft (sikker adkomst til kaldloft)

–         Krypkjeller (åpne luker)

–         Vann og avløpsrør (tilkomst til stoppekran og stakeluke)

–         Rom under terreng (tilkomst til øvervegg)

–         Vegger i rom ved siden av bad, vaskerom og dusjrom

–         Sluk (det er viktig at det er tilkomst til sluk og at sluk renses)

–         Forsøk å tilrettelegge for adkomst til tak. Sett frem stige om mulig. (Gjelder ikke for                befaring av leilighet)

Forberedelse til hulltaking

Ifølge Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) skal takstmannen bore et hull på minimum 73 mm for å avdekke om det foreligger symptomer på fuktskade i bad/vaskerom og underetasje/kjeller. Hull vil tettes med egnet deksel etter kontrollen. Eier/selger må tilrettelegge slik at takstmannen får boret hull. Hullet skal tas på et minst mulig synlig sted i et område der det er sannsynlighet for skade, slik som;

  • i tilstøtende rom bak våtsonen/dusjsonen.
  • i nedre del av vegg mot grunnmur/utsatte hjørner i kjeller/underetasje.
 

levering av oppdrag

Overlevering av takstrapport utføres i henhold til avtalt tid. Faktura for våre oppdrag utføres i henhold til opplysninger i ordrebekreftelsen og faste priser, samt faktura utstedes via vårt til enhver tid faktureringsselskap. Ved utsending av faktura medfører fakturagebyr. Manglende innbetaling medfører at våre rapporter ikke skal benyttes som juridisk dokument/-produkt i salg- og markedsføring.

Levering av oppdrag. Illustrasjon.
Spørsmål vedrørende levering av oppdrag. Illustrasjon.

Spørsmål vedrørende oppdrag

Ta kontakt med Mester Nord AS pr telefon 784 11 111, mobil 95 92 57 53 eller pr e-post: post@mesternord.no Takstmann vil besvare dine henvendelser. Skulle din henvendelse ikke bli besvart på grunn av ulike årsaker vil vi ta kontakt med dere så snart som mulig.