Priser

Veiledende priser 01.01.24 – 01.07.24

Boligsalgsrapport NS 3600: Eks. mva. Inkl. mva.
Enebolig

13 480

16 850

Leilighet/ seksjon

8 752

10 940

Leilighet/ andel / rekkehus

11 116

13 895

Fritidsbolig inntil 60kvm (BRA)

8 458

10 685

Fritidsbolig fra 60kvm (BRA)

9 936

12 420

Eventuelle tillegg boligsagsrapport:

Eks. mva.

Inkl. mva.

Tillegg verdi

1 182

1 477

Tillegg oppmåling areal: BRA-I, BRA-E, BRA-B, ALH og GUA      

886

1 108

Tillegg hybel

1 182

1 477

Tillegg tomannsbolig

1 182

1 477

Tillegg garasje

1 182

1 477

Tillegg uthus/ sjå

886

1 108

Tillegg anneks

1 182

1 477

Verdi- og lånetakst: Eks. mva. Inkl. mva.

Enebolig m/verdi

7 276

9 095

Leilighet/ seksjon / andel m/verdi

5 800

7 250

Fritidsbolig m/verdi

6 388

7 985

Forenklet verdi- og lånetakst

Eks. mva. Inkl. mva.
Enebolig/ leilighet/ fritidsbolig

4 680

5 850

Forhåndstakst Eks. mva. Inkl. mva.
Enebolig/ leilighet/ fritidsbolig

5 520

6 900

Timepriser skadetakst og naturskade: Eks. mva. Inkl. mva.
Timepris

1 182

1 477

Byggeoppfølgning: Eks. mva. Inkl. mva.
Medgått tidsforbruk per time

1 182

1 477

Reklamasjonsrapport:

Eks. mva. Inkl. mva.
Medgått tidsforbruk per time

1 182

1 477

Uavhengig kontroll: Eks. mva. Inkl. mva.
Uavhengig kontroll våtrom (inntil 3 våtrom)

12 452

15 565

Uavhengig kontroll lufttetthet

6 452

8 065

Tillegg ex pr våtrom

1 182

1 477

Tillegg oppfølging lukke evt avvik pr time

1 182

1 477

Eventuelle tillegg:

Eks. mva.

Inkl. mva.

Fast pris transport bykjerne

200

250

Fast distanse tillegg utenfor bykjerne

400

500

Reisetid per time utenfor bykjerne

1 182

1 477

Meglerpakke/boligopplysninger

3 520

4 400

Annet

250

313

Klikkavgift

240

300

Utlegg offentlig transport overnatting og diett iht. utlegg faktura med 10% påslag.

Reisetid og annet utlegg vil alltid bli fordelt på antall oppdrag man har på strekningen.

Fakturagebyr Eks. mva. Inkl. mva.
Fakturagebyr på alle fakturaer 70

87,50

Generelt

For korrigeringer av rapport ut over vesentlig avvik medberegnes det ordinær timepris av

medgått tid.


Arbeid faktureres med 10 dagers forfall.


Revisjon av takstrapport kr. 200 eks. mva.


Manglende innbetaling medfører at rapport ikke skal benyttes som juridisk dokument/-

produkt samt ei heller ikke kan benyttes i salg og markedsføring. Mester Nord AS har

juridisk rett til å stanse bruk av ubetalte rapporter uten tap av fordringer.


Ved eventuelt kanselering av oppdrag under 3 dager/72timer fra avtalt befaringstidspunkt

faktureres kr 50% av ordinær pris.