Priser

Veiledende priser 01.01.22 – 31.12.22

Boligsalgsrapport NS 3600: Eks. mva. Inkl. mva.
Enebolig 12 360 15 450
Leilighet/ seksjon 8 040 10 050
Leilighet/ andel 9 120 11 400
Fritidsbolig inntil 60kvm (BRA) 7 772 9 715
Fritidsbolig fra 60kvm (BRA) 9 120 11 400

Eventuelle tillegg boligsagsrapport:

Eks. mva.

Inkl. mva.

Tillegg verdi

812

1 015

Tillegg hybel

1 080

1 350

Tillegg tomannsbolig

1 080

1 350

Tillegg garasje

1 080

1 350

Tillegg uthus/ sjå

812

1 015

Tillegg anneks

1 080

1 350

Verdi- og lånetakst: Eks. mva. Inkl. mva.

Enebolig m/verdi

6 6928 365

Leilighet/ seksjon / andel m/verdi

5 3406 675

Fritidsbolig m/verdi

5 9327 415
Forhåndstakst Eks. mva. Inkl. mva.
Enebolig/ leilighet/ fritidsbolig 5 4326 790
Timepriser skadetakst og naturskade: Eks. mva. Inkl. mva.
Timepris 1 080 1 350
Byggeoppfølgning: Eks. mva. Inkl. mva.
Medgått tidsforbruk per time 1 080 1 350

Reklamasjonsrapport:

Eks. mva. Inkl. mva.
Medgått tidsforbruk per time 1 080 1 350
Uavhengig kontroll: Eks. mva. Inkl. mva.
Uavhengig kontroll våtrom (inntil 3 våtrom) 10 280 12 850
Uavhengig kontroll lufttetthet 3 640 4 550
Tillegg ex pr våtrom 1 080 1 350
Tillegg oppfølging lukke evt avvik pr time 1 080 1 350

Eventuelle tillegg:

Eks. mva.

Inkl. mva.

Fast pris transport bykjerne

200

250

Fast distanse tillegg utenfor bykjerne

352

440

Reisetid per time utenfor bykjerne

1 080

1 350

Meglerpakke/boligopplysninger

2 800

3 500

Annet

250

313

Utlegg offentlig transport overnatting og diett iht. utlegg faktura med 10% påslag.

Reisetid og annet utlegg vil alltid bli fordelt på antall oppdrag man har på strekningen.

Klikkavgift

180

225

Fakturagebyr Eks. mva. Inkl. mva.
Fakturagebyr på alle fakturaer 70

87,50

Generelt

For korrigeringer av rapport ut over vesentlig avvik medberegnes det ordinær timepris av

medgått tid.


Revisjon av takstrapport kr. 200 eks. mva.


Arbeid faktureres med 10 dagers forfall.


Manglende innbetaling medfører at rapport ikke skal benyttes som juridisk dokument/-

produkt samt ei heller ikke kan benyttes i salg og markedsføring. Mester Nord AS har

juridisk rett til å stanse bruk av ubetalte rapporter uten tap av fordringer.


Ved eventuelt kanselering av oppdrag under 3 dager/72timer fra avtalt befaringstidspunkt

faktureres kr 50% av ordinær pris.