Priser

Veiledende priser 01.06.23 – 31.12.23

Boligsalgsrapport NS 3600: Eks. mva. Inkl. mva.
Enebolig

12 580

15 725

Leilighet/ seksjon

8 180

10 225

Leilighet/ andel / rekkehus

10 380

12 975

Fritidsbolig inntil 60kvm (BRA)

7 904

9 880

Fritidsbolig fra 60kvm (BRA)

9 280

11 600

Eventuelle tillegg boligsagsrapport:

Eks. mva.

Inkl. mva.

Tillegg verdi

1 100

1 375

Tillegg hybel

1 100

1 375

Tillegg tomannsbolig

1 100

1 375

Tillegg garasje

1 100

1 375

Tillegg uthus/ sjå

824

1 030

Tillegg anneks

1 100

1 375

Verdi- og lånetakst: Eks. mva. Inkl. mva.

Enebolig m/verdi

6 804

8 505

Leilighet/ seksjon / andel m/verdi

5 432

6 790

Fritidsbolig m/verdi

5 980

7 475

Forenklet verdi- og lånetakst

Eks. mva. Inkl. mva.
Enebolig/ leilighet/ fritidsbolig

4 680

5 850

Forhåndstakst Eks. mva. Inkl. mva.
Enebolig/ leilighet/ fritidsbolig

5 520

6 900

Timepriser skadetakst og naturskade: Eks. mva. Inkl. mva.
Timepris

1 100

1 375

Byggeoppfølgning: Eks. mva. Inkl. mva.
Medgått tidsforbruk per time

1 100

1 375

Reklamasjonsrapport:

Eks. mva. Inkl. mva.
Medgått tidsforbruk per time

1 100

1 375

Uavhengig kontroll: Eks. mva. Inkl. mva.
Uavhengig kontroll våtrom (inntil 3 våtrom)

11 080

13 850

Uavhengig kontroll lufttetthet

4 400

5 500

Tillegg ex pr våtrom

1 100

1 375

Tillegg oppfølging lukke evt avvik pr time

1 100

1 375

Eventuelle tillegg:

Eks. mva.

Inkl. mva.

Fast pris transport bykjerne

200

250

Fast distanse tillegg utenfor bykjerne

400

500

Reisetid per time utenfor bykjerne

1 100

1 375

Meglerpakke/boligopplysninger

3 520

4 400

Annet

250

313

Utlegg offentlig transport overnatting og diett iht. utlegg faktura med 10% påslag.

Reisetid og annet utlegg vil alltid bli fordelt på antall oppdrag man har på strekningen.

Klikkavgift

180

225

Fakturagebyr Eks. mva. Inkl. mva.
Fakturagebyr på alle fakturaer 70

87,50

Generelt

For korrigeringer av rapport ut over vesentlig avvik medberegnes det ordinær timepris av

medgått tid.


Arbeid faktureres med 10 dagers forfall.


Revisjon av takstrapport kr. 200 eks. mva.


Manglende innbetaling medfører at rapport ikke skal benyttes som juridisk dokument/-

produkt samt ei heller ikke kan benyttes i salg og markedsføring. Mester Nord AS har

juridisk rett til å stanse bruk av ubetalte rapporter uten tap av fordringer.


Ved eventuelt kanselering av oppdrag under 3 dager/72timer fra avtalt befaringstidspunkt

faktureres kr 50% av ordinær pris.