Mester Nord AS

TJENESTER VI LEVERER MYE AV

Skadetakst. Illustrasjon.

SKADETAKST

​Mester Nord har god erfaring med skadetaksering av fast eiendom samt innbo/- og løsøre. Skadetaksering benyttes med skade på hele eller deler av bygningen som for eksempel ved vannskade, vannlekkasje, brannskade, konstruksjonsfeil, innbrudd og andre utforutsette hendelser. Mester Nord er en nøytral part uten binding mot noen parter. Våre rapporter, reparasjonsbeskrivelser og kalkyler baseres etter beste skjønn og gir et godt fundament for erstatningsgrunnlag og eventuelt erstatningsutmåling. Mester Nord er i tillegg bruker av skadeportal In4mo.  

Tilstandsrapport. Illustrasjon.

tilstandsrapport

Tilstandsrapporter som er en detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Tilstandsbeskrivelsen kan være et godt verktøy for dem som ønsker å få en praktisk beskrivelse av eiendommen, som igjen kan brukes til å lage en vedlikeholdsplan, for eksempel for gjennomføring av rehabiliteringsarbeider samt kostnadsoversikt.
Verdi og lånetakst. Illustrasjon.

verdi og lånetakst

Verdi- og lånetakst inneholder generelle opplysninger om eiendommens byggemåte, tekniske verdi samt låne- og markedsverdi. Verditaksten utarbeides på grunnlag av en visuell befaring, og det foretas ikke fysiske inngrep som for eksempel åpning av konstruksjoner. Normalt flyttes ikke møbler og inventar.

Kontroll av dokumenter. Illustrasjon.

Reklamasjonsrapport

Mester Nord utfører reklamasjonsrapporter som går ut på å vurdere konkrete forhold kunden reklamerer på, ovenfor en leverenadør av en tjeneste/håndtverkstjeneste og/eller en leveranse.

Vi søker ny medarbeider / -takstmann i Mesternord

Vi ønsker utvide vårt team og ser derfor etter en ny medarbeider. Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig og uforpliktende prat!
NYHET

Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) trådte i kraft 01.01.2022.

Med den nye loven kom det krav om at boliger som skal selges på det åpne markedet må ha tilstandsrapport. Det kom også strengere krav til dokumentasjon, samt at å selge boligen «som den er» ikke er mulig lengre. For mer informasjon om de nye kravene ta kontakt med oss.

UAVHENGIG KONTROLL

Mester Nord AS er i medhold av Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 §22-2 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10), gitt følgende sentral godkjenning:

  • Kontroll av Lufttetthet (i nye boliger) i tiltaksklasse 1.
  • Kontroll av våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1.

Ved uavhengig kontroll våtrom gjennomføres kontroll prosjektering samt visuell kontroll med kompletterende målinger av slukplassering i plan og høyde. I tillegg kontroll fuktsikring av våtrom samt dokumentasjon på bruken av godkjente våtromsprodukter med produktsertifikat. 

BESTILLE TAKST?

Mester Nord har ansatt Martine Eriksen i 100% stilling som saksbehandler.  Martine vil besvare dine hevendelser når du tak kontakt med oss innenfor den faste kontortiden fra 08.00 – 15.30.  Ut over den faste kontortiden vil dine henvendelser bli besvart av takstmann Bjarne Hansen.  Ta gjerne kontakt med oss eller kom innom vårt kontor for en hyggelig boligprat.